Veiligheidsglas is een verzamelnaam voor glassoorten die, bij onverhoopte breuk, minder gevaar voor het ontstaan van persoonlijk letsel (zoals ernstige snijwonden) opleveren. Twee voorbeelden hiervan zijn:

  • Gelaagd glas: minstens twee glasbladen die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn door een kunststoffolie (PVB). Bij glasbreuk blijven de scherven aan de folie kleven.
  • Gehard glas: door een opwarmings- en afkoelingsprocedé voorgespannen, waardoor het 5 tot 7x sterker wordt dan gewoon glas. Bij een onverhoopte breuk breekt het glas in honderden, relatief ongevaarlijke stukjes.