Afhankelijk van het type (isolatie)glas dat u nu heeft is er verbetering mogelijk. Het beste isolerende glas is momenteel tripel- of vacuümglas. De isolerende capaciteit van glas wordt uitgedrukt in een U-waarde. Voor enkelglas stellen we die op ± 6,0 W/m²K. Voor standaard isolatieglas op ± 2,8-3,2 W/m²K; voor HR++ op 1,1-1,2 W/m²K en voor tripelglas op 0,6-0,7 W/m²K. Hoe lager de u-waarde hoe beter. Vacuümglas kan al naar een waarde van 0,4 W/m²K.